Challenge - regulamin

2019-10-03 10:45

Regulamin

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów Challenge Korty Tenisowe Raszyn.

 2. Każdy z uczestników zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 3. Prawo do gry w zawodach mają wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły organizatorowi opłatę wpisową w wysokości 50 PLN za sezon .

 4. Wpisowe należy opłacić przed rozpoczęciem uczestnictwa. Jedyną metodą płatności jest płatność gotówką.

 5. Uiszczenie opłaty wpisowej jest również wyrażeniem zgody na umieszczenie imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu na liście uczestników publikowanej na stronie organizatora oraz publikację wyników rozegranych meczów na stronach organizatora niezwłocznie po przekazaniu informacji organizatorowi przez jednego z graczy.

 6. Kolejność zgłoszeń decyduje o wstępnym rankingu w Challenge.

 7. Zgłoszenia zawodników przyjmowane są przez cały czas trwania rozgrywek.

 8. Zawodnik, który chce rozpocząć grę w trakcie sezonu ma prawo dołączyć w każdej chwili pod warunkiem uiszczenia opłaty wpisowej i jest dopisywany na ostatnie miejsce na liście uczestników.

 9. Rozgrywki odbywają się od 05.10.2019r. do 31.05.2020r. ( termin może ulec zmianie).

 10. Po zakończeniu rozgrywek, dodatkowo we czerwcu 2020r., zostanie rozegrany turniej Masters, do którego kwalifikować będzie się 8 najlepszych graczy listy rankingowej, którzy rozegrali przynajmniej 10 pojedynków w bieżącym sezonie (zaliczane są wygrane mecze walkowerem).

 11. Zwycięzca Challenge oraz trzech najlepszych zawodników turnieju MASTERS otrzyma puchary oraz nagrody.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdym momencie. Każdorazowo zawodnicy zostaną poinformowani o zmianach. Aktualny regulamin będzie dostępny pod adresem https://kortyraszyn.net

 

ZASADY ROZGRYWEK

 1. Challenge rozgrywany jest systemem drabinkowym. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się w rankingu maksymalnie 4 miejsca wyżej z pominięciem osób urlopowanych. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

 2. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem organizatora zawodów.

 3. Zawodnik wyzywający ma obowiązek: sprawdzenie dostępności kortu, ustalenia ze swoim przeciwnikiem daty i godziny meczu, zarezerwowania kortu oraz poinformowania organizatora o terminie meczu w ciągu 2 dni (48h)od daty wyzwania. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a wyzywający otrzymuje ostrzeżenie.

 4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, wyzywający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym. W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.

 5. W przypadku dużej ilości walkowerów i ostrzeżeń organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 6. Każdy uczestnik powinien zagrać minimum 2 mecze w miesiącu.

 7. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry ma obowiązek zaproponować co najmniej dwa terminy rozegrania meczu, w tym przynajmniej jeden popołudniowy. Terminy te muszą uwzględniać dostępność kortów.

 8. W przypadku braku terminu dogodnego dla obu graczy, wyzywający ma obowiązek dostosować się do jednego z terminów podanych przez zawodnika, którego wyzywa do pojedynku.

 9. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni od daty wyzwania. W niektórych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego okresu o kolejny 1 dzień.

 10. Mecze rozgrywane są tylko na kortach tenisowych w Raszynie ul. Jaworskiego do dwóch wygranych setów. Przy wyniku 1:1 w setach jako set decydujący grany jest super tiebreak do 10-ciu wygranych punktów.

 11. Na każdy mecz wymagana jest rezerwacja kortu minimum na 2 godziny.

 12. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do organizarora zaraz po jego zakończeniu.

 13. Zawodnicy dzielą się opłatą za wynajęcie kortu po połowie. Cena wynajmu kortu uiszczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem w cenach karnetowych tzn. w okresie zimowym Pn-Pt 7-15:00 50zł/h, Pn-Pt 15-23:00 oraz cała sobota, niedziela i święta 65zł/h.

 14. Mecze rozgrywane są 4 nowymi piłkami Wilson US Open. Piłki zawewnia organizator. Po zakończeniu meczu piłki wracają do organizatora.

 15. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.

 16. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany w ciągu 2 dni od zakończenia meczu, ale może w tym czasie wyzwać kolejnego gracza.

 17. Zawodnik, który przegrał mecz nie może wyzwać innego gracza w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.

 18. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi sie na umówiony mecz bez uprzedzenia lub do meczu pozostało mniej niż 24h zostanie on obciążony całością opłaty rezerwacji kortu chyba, że organizatorowi uda sie sprzedać te godziny. Dodatkowo otrzymuje ostrzeżenie i przegrywa mecz walkowerem.

 19. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowania meczu.


 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 25 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 7 dni. Urlop jest ważny pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia organizatorowi. W przypadku nie zgłoszenia przed wyzwaniem przyznawany jest walkower na korzyść wyzywającego.

 2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.

 3. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 14 dni przed zakończeniem sezonu rozgrywek.