REGULAMIN SEZON ZIMOWY

2017-10-01 11:52

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW TENISOWYCH

SONIC sport   UL. JAWORSKIEGO  RASZYN

www.kortyraszyn.net

 

  1. KORTY CZYNNE SĄ CODZIENNIE W GODZINACH   OD 7:00 DO 22:00.
  2. NA KORTACH MOŻNA GRAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE W OBUWIU SPORTOWYM TENISOWYM Z PŁASKĄ PODESZWĄ.
  3. Z KORTÓW MOŻNA KORZYSTAĆ PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJ POD NUMEREM + 48 601 38 22 44.
  4. OBOWIĄZUJE OGÓLNA ZASADA ODWOŁANIA REZERWACJI (BEZ OPŁAT – z 24h WYPRZEDZENIEM).
  5. SEZON ZIMOWY TRWA OD 01 X DO 30 IV. CENY ZA KORTY W SEZONIE ZIMOWYM WYNOSZĄ:

 

                                         poniedziałek- piątek        7:00 – 15:00…..……….……………...50 zł/h

                                         poniedziałek -piątek      15:00 – 22:00……..………………..…..70 zł/h

                                         sobota/niedziela/święta   7:00 – 22:00……….…….....….…......70 zł/h 
                                         lekcja indywidualna z instruktorem….…..….….........................65 zł/h + cena kortu

PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ PRZED GRĄ.

 

            6. GODZINA GRY WYNOSI 55 MINUT, POZOSTAŁE 5 MINUT ZOSTAJE NA UPORZĄDKOWANIE KORTU.
                PO ZAKOŃCZONEJ GRZE KORZYSTAJĄCY  Z  KORTÓW  ZOBOWIĄZANI  SĄ  ZASIATKOWAĆ 

                KORT SPECJALNĄ MATĄ BĘDĄCĄ WYPOSAŻENIEM KAŻDEGO KORTU.

            7.KARNETY UPRAWNIAJĄ DO GRY PO CENACH RABATOWYCH. CENA KARNETU JEST UZALEŻNIONA OD                PRZEDZIAŁÓW CZASOWYCH ZAWARTYCH W CENNIKU. KARNET NALEŻY OPŁACIĆ JEDNORAZOWO                    Z GÓRY.

 

 

KARNET

CENA

GODZINY

TERMIN WAŻNOŚCI:

cały sezon (7 miesięcy) do 30.04.2018r.

10 godzin

450 zł

    7:00-15:00*

10 godzin

650 zł

15:00-22:00

* karnet do wykorzystania od poniedziałku do piątku

 

8. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA  Z GÓRY STAŁEJ GODZINY REZERWACJI KORTU W SEZONIE.

 

9. OFERTA CENOWA NIE DOTYCZY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ TJ. PROWADZĄCYCH SZKÓŁKI TENISOWE LUB UDZIELAJĄCYCH LEKCJI TENISA ( gra z tzw. kosza). OSOBY CHCĄCE PROWADZIĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  ( lekcje tenisa - szkółki tenisowe ) MUSZĄ UZYSKAĆ ZGODĘ WŁAŚCICIELA SONIC sport NA TAKĄ DZIAŁALNOŚĆ.

 

10. ZA REZERWACJE NIEWYKORZYSTANE Z WINY KLIENTA – PIENIĄDZE ORAZ TERMINY NIE BĘDĄ ZWRACANE.

 

11. W PRZYPADKU NIEWYKORZYSTANIA REZERWACJI KORTU Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE FIRMY SONIC SPORT KLIENT OTRZYMA INNY TERMIN REZERWACJI LUB ZWROT KOSZTÓW REZERWACJI.

 

12. WYPOŻYCZENIA :  piłki 4 szt.  - 5 zł/h, jedna rakieta – 5 zł/h, maszyna do piłek z piłkami w komplecie -     20 zł/h, koszyk z piłkami – 10 zł/h.

 

13.OSOBY, KTÓRE ZNISZCZĄ LUB USZKODZĄ WYPOSAŻENIE OBIEKTU ORAZ WYPOŻYCZONY SPRZĘT ZOBOWIĄZANE SĄ DO POKRYCIA KOSZTÓW JEGO NAPRAWY LUB ZAKUPIENIA NOWEGO SPRZĘTU JEŻELI NAPRAWA NIE BĘDZIE MOŻLIWA.

 

14.NA KORCIE TENISOWYM OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ: SPOŻYWANIA ALKOHOLU, PRZEBYWANIA OSÓB NIETRZEŹWYCH, PALENIA TYTONIU, ZAŻYWANIA   ŚRODKÓW  ODURZAJĄCYCH, UŻYWANIA WULGARNYCH SŁÓW, WPROWADZANIA ZWIERZĄT, JAZDY ROWEREM, ZAŚMIECANIA KORTÓW ORAZ NISZCZENIA POWIERZCHNI KORTÓW.

 

15.WŁAŚCICIEL ORAZ PRACOWNICY KORTÓW NIE PONOSZĄ ODPOWIEDEZIALNOŚCI ZA RZECZY POZOSTAWIONE NA KORTACH.

 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ GRY I WIELU WRAŻEŃ TENISOWYCH NA NASZYM OBIEKCIE.

 

            FIRMA SONIC SPORT